headerphoto

Data Pendidik

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

a. Kepala Sekolah

 

 

 

Nama

Jenis Kela-min

Usia

Pend. Akhir

Masa Kerja

L

P

1.

Kepala Sekolah

Dra.Hj. Sayuti, MM

 

P

52

S2

5

2.

Wakil Kepala Sekolah

Sri Wahyuwidati, S.Si.

 

P

41

S1

8

b. Pendidik

2

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah dan Status Guru

Jumlah

GT/PNS

GTT/Guru Bantu

L

P

L

P

1.

S3/S2

1

 1

 

 

2

2.

S1

15

13

 

3

31

3.

D-4

 

 

 

 

 

4.

D3/Sarmud

 

 

 

 

2

5.

D2

1

 

 

 

1

6.

D1

 

 

 

 

 

7.

≤ SMA/sederajat

 

 

 

 

 

Jumlah

17

18

 

3

38

 

c. Tenaga Kependidikan

No.

Tenaga pendukung

Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya

Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin

Jumlah

≤ SMP

SMA

D1

D2

D3

S1

PNS

Honorer

L

P

L

P

1.

Tata Usaha

 

5

 

 

 

 

3

1

 

1

5

2.

Perpustakaan

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3.

Laboran lab. IPA

 

1